کنفرانس ها

بین المللی :داخلی :

Mehrdad Goudarzvand Chegini, 2014 گرجستان, Organizational Learning role in Production Companies act, مدیریت و علوم اجتماعی,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, بلغارستان 2012, The study of the role of organizational justice on organizational citizenship behavior according to job satisfaction and variables of organizational trust, مدیریت و توریسم سلامت,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, 2011 سنگاپور, Management of Strategic Knowledge for Organizational Success, مدیریت وتکنولوزی,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, چین 2011, The Study of Relationship between Knowledge Management and Organizational Culture indicators, مدیریت و تحقیقات علوم اجتماعی,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, 2010 ترکیه, The Study of Relationship Between Knowledge Management and Social Capital, مدیریت بازرگانی,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, مالزی 2010, Customers Loyalty and Value Key Dimensions Interaction in Organization, تحقیقات بازرگانی و اداره امور اقتصادی,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, 2009 هند, Professionals and Organization, مدیریت,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, مالزی 2009, Creativity and Innovation AS a new approach in Humane Capital, فکر,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, 2008 روسیه, TCT A New approach in higher Education Centers, کنفرانس بین المللی ارزیابی دانشگاهها,

مهرداد گودرزوند چگینی
مهرداد گودرزوند چگینی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استاد
^