معرفی

مشخصات فردی

مهرداد گودرزوند چگینی

نام - نام خانوادگی : مهرداد   گودرزوند چگینی

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

- رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت( در حال حاضر)

- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

- عضو کارگروه مدیریت هیات جذب استادان دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان

- عضو کمیته ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

- عضو کمیته پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شعبه گیلان

- عضو هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

- عضو هیات جذب استادان دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان

- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

- معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

- شهردار ماسال در استان گیلان

- مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان

- جانشین مدیریت اداری و پشتیبانی منطقه آزاد چابهار

- جانشین اداره امور دانشجویان پاسدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران

- مشاور بهره وری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان

- عضو هسته علمی سازمان کار (موسسه کار وتامین اجتماعی)گیلان

- عضو هسته پژوهشی معاونت عمرانی استانداری گیلانعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استاد

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-07-01

مهرداد گودرزوند چگینی
مهرداد گودرزوند چگینی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استاد
^